KORWORKSHOPS

En korworkshop med Marianne Søgaard kan tilrettelægges, så det passer til deltagernes ønsker og niveau og kan evt. afrundes med en åben koncert. Repertoiret vil tage udgangspunkt i Marianne Søgaards virke som sangskriver.

Marianne Søgaard, oktober 2021. Foto: Lærke Posselt

”Jeg har oplevet Marianne som instruktør på en workshop ved en nordisk børnekorfestival, hvor børnene sang 2- og 3-stemmige satser med bevægelser og ”body percussion”. Marianne formåede at motivere og inspirere børnene, og med sin levende personlighed og musikalitet smittede hun dem med sin glæde ved sangen og musikken, så de fremførte sangene musikalsk og med frimodighed.”

Inge Marie Andersen, fhv. sekretariatsleder i Folkekirkens Ungdomskor.

Se video fra Virklund kirke 2018 med sangen ”Skybrud”: