KORWORKSHOPS

Marianne Søgaard er en efterspurgt korinstruktør. Ved korworkshops lærer vi i flerstemmige arrangementer af nye fællessange. Workshoppen tilrettelægges, så det passer til deltagernes ønsker og niveau. Evt. kan en korworkshop kombineres med en koncert med Marianne Søgaard-duo, hvor koret indgår i koncerten med de repertoire, de har arbejdet med ved workshoppen.

”Jeg har oplevet Marianne som instruktør på en workshop ved en nordisk børnekorfestival, hvor børnene sang 2- og 3-stemmige satser med bevægelser og ”body percussion”. Marianne formåede at motivere og inspirere børnene, og med sin levende personlighed og musikalitet smittede hun dem med sin glæde ved sangen og musikken, så de fremførte sangene musikalsk og med frimodighed.”

Inge Marie Andersen, fhv. sekretariatsleder i Folkekirkens Ungdomskor.

Se video fra Virklund kirke 2018 med sangen ”Skybrud”: